STRONA G紟NA

ZA GRANIC

MINIGALERIA

MAPKI

LITERATURA

KONTAKT

GΜG紟

zamek ksi捫徠 g這gowskich

BARAN紟 SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO 印﹖KIE

B…OWA G紑A

BESIEKIERY

B犵ZIN

BIERUT紟

BIESTRZYK紟

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLK紟

BORYSxWICE ZAMKOWE

BROCH紟

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KΜDZKA

CH犴INY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHAN紟

CIESZ紟

CIESZYN

CZARNY B紑

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZ邘TOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

鱟IEL紟

D、ROWA

D、R紟NO

DRZEWICA

DZIAΑOWO

DZIERZGO

FREDROPOL (KORMANICE)

GDA垶K

GI玆CKO

GLIWICE

GΜG紟

GNIEW

GNIEWOSZ紟 Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZY

GOx哸Z

GOLCZEWO

GOΣCH紟

GO列ISZ紟

G紑A

GRODZIEC

GR笈EK

GRUDZI.Z

GRZ犵Y

GRZMI。A z.ROGOWIEC

HOMOLE

IㄞA

INOW笈Z

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZ紟

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO G紑ECKIE

KAMIENIEC Z、KOWICKI

KAMIENNA G紑A

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

K邛RZYN

K邛RZYN - KO列I茛

KIELCE

KLICZK紟

KΜDZKO

KOΜ

KONARY

KONIN-GOSxWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KO映IN WLKP.

K紑NIK

KRAK紟

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTM邛

KRASICZYN

KR襾CEWO

KRUSZWICA

KRZY烤A G紑A

KRZY狼OP紑

KSI* WIELKI

KUROZW艼I

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMI垶KI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

xG紟

犴ZYCA

ΜWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAx NIESZAWKA

MI犵ZYLESIE

MI犵ZYRZECZ

MIR紟

MOKRSKO

MOSZNA

MST紟

MUSZYNA

MY印ENICE

NAMYS紟

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOΜMICE

NOWA RUDA

NOWY S。Z

NOWY WI吉ICZ

ODRZYKO

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJC紟

OLE吉ICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OxWA

OΑRZYCHOWICE KΜDZKIE

OPOCZNO

OPOLE G紑KA

OPOLE OSTR紟EK

OPOR紟

OSSOLIN

OSTR坒NIK

OSTR笈A

OSTR紟 LEDNICKI

OTMUCH紟

PABIANICE

PANK紟

PASTUCH紟

PIESKOWA SKAx

PIOTRK紟 TRYBUNALSKI

PIOTRK紟-BYKI

PIOTROWICE 名IDNICKIE

PxKOWICE

PΜCK

PΜNINA

PΜTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POzZYN-ZDR粑

POZNA

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZ紟KA z.GRYF

PRZEMY印

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PTKAN紟

PYZDRY

RABSZTYN

RACI*EK

RAD紟KA

RADOM

RADZIKI DU浩

RADZY CHEΚI垶KI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROG紟 OPOLSKI

RO烤紟 ZAMEK DOLNY

RO烤紟 ZAMEK G紑NY

RYBNICA

RYBNICA LE吉A

RYCZ紟

RYDZYNA

RYTWIANY

RZ﹖INY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDL犴IN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAK紟

SIEWIERZ

SMOLE

SOBK紟

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA G紑A

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY S。Z

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJ紟

SZAMOTUΧ

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYD紟

SZYMBARK

列INAWKA G紑NA

名IDWIN

名IEBODZIN

名IECIE n.WISㄐ

名IECIE k.LE吉EJ

名INY

TORU

TORU z.DYB紟

TUCZNO

TYNIEC

UD紑Z

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZY狼OP紑

UNIEJ紟

URAZ

WAyRZYCH z.KSI*

WAyRZYCH z.STARY KSI*

WAyRZYCH z.NOWY DW紑

WARSZAWA z.KR粌EWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

W、RZE昧O

WENECJA

W癿IERKA

W癿ORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIE

WIERZBNA

WITK紟

WLE

WOJNOWICE

WOJSxWICE

WROCxW

WROCxW LE吉ICA

WYSZYNA

ZAG紑Z

ZAG紑ZE 印﹖KIE

ZAΣ

Z、KOWICE 印﹖KIE

ZB﹖ZY

ZΜTORIA k.TORUNIA

昱笈x

涉GA

涉RY

浩LAZNO

烘IGR笈


ZAMEK W GΜGOWIE, WIDOK OD STRONY POΣDNIOWEJ


DZIEJE ZAMKU


U

trwalony na lek­cjach hi­sto­rii w zwi­zku z dra­ma­ty­czn o­bro­n (1109) przed woj­ska­mi ce­sar­ski­mi Hen­ry­ka V dre­wnia­ny gr鏚 ksi­輳­cy znaj­do­wa si na od­rza­skim Ostro­wie Tum­skim w miej­scu, gdzie p騧­niej sta­n­豉 ko­le­gia­ta. W 1249 ro­ku syn Hen­ry­ka Po­bo­ne­go Kon­rad sa­mo­zwa­czym ak­tem o­der­wa zie­mi g這­gow­sk od rz­dzo­ne­go przez Bo­le­s豉­wa Ro­gat­k ksi­stwa wro­c豉w­skie­go i wy­kre­owa swo­je w豉­sne pa­stew­ko ze sto­li­c w G這­go­wie, da­j帷 tym sa­mym po­cz­tek g這­gow­skiej i ole­nic­kiej li­nii Pia­st闚. Ogra­bio­ny Bo­le­s豉w wpraw­dzie tro­ch pro­te­sto­wa, ale po­rwa­ny i uwi­zio­ny przez bez­wzgl璠­ne­go bra­ta wkr鏒­ce skru­sza i pra­wnie u­sank­cjo­no­wa na­ro­dzi­ny no­we­go ksi­stwa. Wa­row­ny za­mek wznie­sio­ny zo­sta w dru­giej po­這­wie XIII wie­ku z ini­cja­ty­wy ksi­cia Kon­ra­da II. Zgo­dnie z pa­nu­j­cym w tam­tym o­kre­sie kie­run­kiem ro­zwo­ju bu­dow­nic­twa, sk豉­da si on z dre­wnia­nych do­m闚, wo­lno sto­j­cej, ce­gla­nej wie­篡 o­raz dre­wnia­no-ziem­nych u­moc­nie. Od po­cz徠­ku swe­go ist­nie­nia sie­dzi­ba ksi­輳­ca sta­no­wi­豉 prze­strze prze­tar­g闚 po­li­tycz­nych sk堯­co­nych mi­dzy so­b su­we­re­n闚 dziel­nic 郵御­kich. To w jej lo­chach w 1293 ro­ku 闚­czes­ny w豉d­ca ksi­stwa Hen­ryk III Bia­造 u­wi­zi swe­go stry­jecz­ne­go bra­ta Hen­ry­ka V Gru­be­go. Przy­czy­n ro­dzin­nych wa­郾i by spa­dek po Hen­ry­ku Pro­bu­sie, kt­ry za­pi­sa w te­sta­men­cie zie­mi wro­c豉w­sk ksi­ciu g這­gow­skie­mu, lecz nie­za­do­wo­le­ni z ta­kie­go wy­bo­ru wro­c豉w­scy miesz­cza­nie nie ze­zwo­li­li na je­go re­a­li­za­cj i na swe­go zwierz­chni­ka wy­bra­li Hen­ry­ka V. Ten por­wa­ny z k­pie­li i przy­wle­czo­ny na­go do G這­go­wa zo­sta zam­kni­ty w cias­nej 瞠­laz­nej skrzy­ni, bez mo­磧i­wo­ci wy­pros­to­wa­nia ko­czyn i swo­bod­nych ru­ch闚, z dwo­ma nie­wiel­ki­mi o­two­ra­mi: na je­dze­nie i pi­cie, oraz na to dru­gie. Hen­ryk twar­dy by i wy­trzy­ma w ta­kich wa­run­kach p馧 ro­ku, ale kie­dy w je­go cie­le za­gnie­dzi­造 si ro­ba­ki, nie da ra­dy - w ma­ju 1294 pod­pi­sa uk豉d, na mo­cy kt­re­go zrzek si na rzecz swe­go o­praw­cy cz­軼i spor­ne­go ksi­stwa.

WIDOK ZAMKU GΜGOWSKIEGO NA RYCINIE Z 1635 ROKU


ZAMEK XVIII-WIECZNY, RYCINA F. B. WERNHERA Z TOPOGRAPHIA SILESIAE 1744-68


W

1331 roku sto­li­c ksi­stwa g這­gow­skie­go pod wsp鏊­nym pa­no­wa­niem Ja­na 圭i­naw­skie­go o­raz Hen­ry­ka IV 畝­ga­skie­go za­a­ta­ko­wa­造 i pod­st­pem zdo­by­造 woj­ska cze­skie Ja­na Luk­sem­bur­czy­ka. 圭i­naw­ski szy­bko do­ga­da si z Cze­cha­mi i w za­mian za mo­磧i­wo嗆 u­trzy­ma­nia po­zo­sta­造ch d鏏r od­da swo­j cz窷 mia­sta; do zbroj­ne­go kon­flik­tu do­sz這 na­to­miast po­mi­dzy Luk­sem­bur­czy­kiem a dru­gim z w豉­軼i­cie­li, sy­nem Hen­ry­ka IV - Hen­ry­kiem V 疾­laz­nym. Hen­ry­ko­wi u­da­這 si na­wet na pe­wien czas prze­j望 za­mek, za­a­ta­ko­wa­ny jed­nak od wscho­du przez pol­skie­go kr­la Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go nie by w sta­nie wal­czy na dwa fron­ty i w 1344 zmu­szo­ny zo­sta do z這­瞠­nia ho­du len­ne­go kr­lo­wi czes­kie­mu, uzys­ku­j帷 dzi­ki te­mu 豉s­k i po­這­w G這­go­wa. W za­cho­wa­nej cz­軼i mia­sta je­den z je­go po­tom­k闚, ksi­輳 Jan I na po­cz徠­ku XV stu­le­cia wzni鏀 no­wy, ju w pe­軟i mu­ro­wa­ny za­mek, zbu­do­wa­ny z wy­ko­rzy­sta­niem ist­nie­j­cej wcze­郾iej go­tyc­kiej wie­篡 i miej­skie­go mu­ru o­bron­ne­go. Pe­ni on od­t康 funk­cj sie­dzi­by czes­kich u­rz璠­ni­k闚 kr­lew­skich, w kt­rej re­zy­do­wa­li m.in. bra­cia kr­la Czech W豉­dy­s豉­wa Ja­giel­lo­czy­ka, a p騧­niej w豉d­cy Pol­ski: Jan Ol­bracht i Zyg­munt Ja­giel­lo­czyk, zna­ny nam bli­瞠j ja­ko Zyg­munt Sta­ry.DWIE PI艼NE POCZT紟KI Z WIZERUNKIEM ZAMKU GΜGOWSKIEGO
POWY浩J: ELEWACJA POΣDNIOWO-WSCHODNIA, PRZED NI UWIECZNIONY KONCERT ORKIESTRY D邛EJ, OKOΜ 1915
PONI浩J: NIE ISTNEJ。E JU, ZNISZCZONE PODCZAS 2. WOJNY 名IATOWEJ SKRZYDΜ POΣDNIOWO-ZACHODNIE, OKOΜ 1910


Z

ygmunt Ja­giel­lo­czyk mie­szka w g這­gow­skim za­mku w la­tach 1498-1506 pod­no­sz帷 go z ruin, b­d­cych kon­sek­wen­cj to­cz­cej si dzie­si耩 lat wcze­郾iej woj­ny z kr­lem w­gier­skim Ma­cie­jem Kor­wi­nem. O ska­li znisz­cze z cza­s闚 te­go kon­flik­tu mo­瞠 鈍iad­czy fakt, 瞠 pod­czas o­bl­瞠­nia mia­sta w 1488 ro­ku na wy­sp tum­sk w ci­gu tyl­ko je­dne­go dnia spa­d這 120 po­cis­k闚 z du­篡ch dzia, nie li­cz帷 kul z dzia mniej­szych oraz z bro­ni r璚z­nej. Z bom­bar­dy 鈍id­nic­kiej od­da­no w闚­czas 17 strza­堯w, za z le­gnic­kiej, za­li­cza­nej do trzech naj­wi瘯­szych pu­szek 郵­skich, 14 strza­堯w do cza­su, gdy p­k豉. Do prac przy od­bu­do­wie za­mku Zyg­munt za­trud­ni ar­chi­tek­t闚 w這s­kich - nie da­ne mu by­這 jed­nak o­so­bi­cie jej nad­zo­ro­wa, gdy w 1506 ro­ku zo­sta kr­lem Pol­ski i wy­je­cha do Kra­ko­wa. W ro­ku 1574 cz窷 bu­dyn­k闚 za­wa­li­豉 si, a w 1615 za­mek sp這­n掖 w wiel­kim po­瘸­rze mia­sta. Pr­bo­wa­li ra­to­wa go: sta­ro­sta Ru­dolf von Zed­itz i Jan Ber­nard von Her­ber­stein, kt­ry w la­tach 1652-69 nad­zo­ro­wa pra­ce przy ba­ro­ko­wej prze­bu­do­wie re­zy­den­cji, na­da­j­cej jej for­m pa­豉­co­w, zbli­穎­n do wy­gl­du wsp馧­czes­ne­go. Pod­czas wo­jen na­po­le­o­skich G這­g闚 zna­laz si na tra­sie mar­szu wojsk fran­cus­kich z Dre­zna do War­sza­wy i tu­taj w sier­pniu 1807 przez kr­tki czas mia swo­j kwa­te­r sam Na­po­le­on Bo­na­par­te. W ro­ku 1814 da­wny gmach ksi­輳­cy po­wr­ci w r­ce pru­skie, by pod ko­niec XIX wie­ku przej嗆 ko­lej­n prze­bu­do­w w ce­lu a­dap­ta­cji go na sie­dzi­b s­du kr­lew­skie­go i pry­wat­ne lo­ka­le mie­szkal­ne. Znisz­czo­ny zi­m 1945 obiekt od­bu­do­wa­no w la­tach 1971-83 na po­trze­by Mu­ze­um Hut­nic­twa i Od­lew­nic­twa Me­ta­li Ko­lo­ro­wych, cho pier­wsza wy­sta­wa o­twar­ta zo­sta­豉 je­szcze w ru­inach w ro­ku 1967. Obec­nie w za­mku mie­軼i si Mu­ze­um Ar­che­o­lo­gicz­no-Hi­sto­rycz­ne.


WIDOK NA ZAMEK Z P茛NOCNEGO WSCHODU NA POCZT紟CE Z LAT 20. XX WIEKU, NA PIERWSZYM PLANIE STALOWY MOST WZNIESIONY W 1916 ROKU


RUINA ZAMKU KSI*犴EGO W PIERWSZEJ POΜWIE LAT 70., W POCZ﹗KOWYM ETAPIE ODBUDOWY


ARCHITEKTURA


Z

amek zbu­do­wa­ny zo­sta w p馧­noc­no-za­chod­nim na­ro­ni­ku mia­sta, na le­wym brze­gu rze­ki Odry. Strzeg on prze­pra­wy, a p騧­niej mo­stu, kt­rym bieg wa­積y stra­te­gicz­nie trakt do Wiel­ko­pol­ski. Wa­row­nia znaj­do­wa­豉 si w ob­r­bie for­ty­fi­ka­cji miej­skich, od mia­sta o­to­czo­na by­豉 jed­nak fo­s. Naj­star­szym ist­nie­j­cym e­le­men­tem ar­chi­te­ktu­ry zam­ko­wej jest ko­lis­ta wie­瘸 o­bron­na, wznie­sio­na w dru­giej po­這­wie XIII wie­ku z ce­g造 u­k豉­da­nej w w­tku wen­dyj­skim. Po po­瘸­rze w 1291 ro­ku roz­po­cz­to for­mo­wa­nie no­we­go re­gu­lar­ne­go za­這­瞠­nia, roz­pla­no­wa­ne­go na rzu­cie pro­sto­k­ta o wy­mia­rach o­ko­這 38x49 me­tr闚, w sk豉d kt­re­go o­pr鏂z wie­篡 wcho­dzi­造 mu­ry ob­wo­do­we i dwa je­dno­trak­to­we bu­dyn­ki sto­j­ce przy ich kr­tszych bo­kach. Na prze­strze­ni wie­k闚 gmach wie­lo­krot­nie pod­da­wa­ny by prze­bu­do­wom i mo­der­ni­zac­jom, z kt­rych naj­wi瘯­szy wp造w na je­go wy­gl康 i uk豉d prze­strzen­ny mia­豉 XV-wie­czna roz­bu­do­wa o trze­ci, p馧­no­cny bu­dy­nek mie­szkal­ny, a ta­k瞠 prze­bu­do­wa z dru­giej po­這­wy XVII stu­le­cia, pod­czas kt­rej do­sta­wio­no po­逝­dnio­we skrzy­d這 i ar­ka­d z log­gi przy skrzy­dle wscho­dnim. Po­zo­sta­貫 bu­dyn­ki pod­wy­szo­no w闚­czas o jed­n kon­dy­gna­cj, zmie­nio­no u­k豉d i cha­rak­ter wn皻rz, uje­dno­li­co­no o­two­ry o­kien­ne, a ele­wa­cj ze­wn皻rz­n o­zdo­bio­no w zgo­dzie z obo­wi­zu­j­cym sty­lem ba­ro­ko­wym. Pod ko­niec XIX wieku po­no­wnie zmie­nio­no uk豉d po­miesz­cze zam­ko­wych, we­wn徠rz cy­lin­drycz­nej wie­篡 za­這­穎­no kla­tk scho­do­w, na jej par­te­rze prze­bi­to no­wy otw鏎, a szczyt zwie­czo­no klin­kie­ro­wym kre­ne­la­瞠m. Po dru­giej woj­nie 鈍ia­to­wej pod­j­ta zo­sta­豉 de­cy­zja o ro­ze­bra­niu znisz­czo­ne­go bom­bar­do­wa­niem skrzy­d豉 po­逝d­nio­we­go i za­st­pie­niu go ma­這 e­ste­tycz­nym be­to­no­wym mu­rem pa­ra­wa­no­wym. Po­zo­sta­貫 bu­dyn­ki pod­nie­sio­no z ruin i ude­ko­ro­wa­no ba­ro­ko­w sza­t ar­chi­te­kto­nicz­n.PLAN ZAMKU WG B. GUERQUINA, CIEMNYM KOLOREM OZNACZONO ZARYS ZAMKU 吐EDNIOWIECZNEGO


SKRZYDΜ POΣDNIOWO-WSCHODNIE Z PRZEJAZDEM BRAMNYM


MUR KURTYNOWY W MIEJSCU SKRZYDx POΣDNIOWO-ZACHODNIEGO


STAN OBECNY


Z

dawnej re­zyden­cji ksi­膨t g這­gow­skich do dzi za­cho­wa­豉 si XIII-wie­czna go­ty­cka wie­瘸, na­ro­積a skar­pa od stro­ny fo­sy i fra­gmen­ty mu­r闚 u­kry­tych pod wsp馧­cze­sny­mi tyn­ka­mi, w tym obec­ny prze­jazd bra­mny. Dzi swo­j sie­dzi­b w za­mku ma Mu­ze­um Ar­che­olo­gicz­no-Hi­sto­ry­czne ze zbio­rami po­cho­dz­cy­mi g堯­wnie z ba­da wy­ko­pa­lis­ko­wych pro­wa­dzo­nych na te­re­nie bu­do­wy hu­ty Mie­dzi "G這­g闚", na Ostro­wie Tum­skim i na Sta­rym Mie­軼ie, w tym m.in. od­kry­ty w 1987 ro­ku przez zdu­mio­nych dzia­ko­wi­cz闚 skarb li­cz­cy po­nad 20 ty­si­cy mo­net 鈔e­dnio­wiecz­nych, skarb oz­d鏏 i mo­net z X wie­ku o­raz sta­ro­篡t­ne wy­ro­by z br­zu. W mu­ze­um o­bej­rze mo­積a r闚­nie eks­po­zy­cj do­ku­men­tu­j­c hi­sto­ri o­sad­nic­twa w do­rze­czu Od­ry, XII-wie­czn re­kon­stru­kcj men­ni­cy, wy­sta­w po­鈍i­co­n hi­sto­rii zie­mi g這­gow­skiej, mi­li­ta­ria, a na­wet ko­lek­cj sta­rych ra­dio­od­bior­ni­k闚 i gra­mo­fo­n闚 o­raz ma­lar­stwo wsp馧­czes­ne.


Muzeum Archeologiczno-Historyczne w G這gowie
ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 G這g闚
tel.: 76 833 30 38
e-mail: muzeum@muzeum.glogow.pl

Godziny otwarcia zamku / Ceny bilet闚


IMG src= IMG src=
IMG src= IMG src=

FRAGMENTY EKSPOZYCJI MUZEALNEJ NA ZAMKU

IMG src= IMG src=

WIDOK Z WIE玆 ZAMKOWEJ W KIERUNKU P茛NOCNO-WSCHODNIM NA MOST TOLERANCJI I NA POΣDNIOWY-ZACH笈,
GDZIE ROZCI:A SI ROZLEGΧ SKWER Z POMNIKIEM DZIECI GΜGOWSKICH I LAPIDARIUM KO列IOx 名. PIOTRA


DOJAZD


Z

amek po­這­穎­ny jest przy ul. Bra­ma Brzo­stow­ska, tu nad Od­r, obok wy­so­kie­go r­穎­we­go mo­stu zwa­ne­go Mo­stem To­le­ran­cji. Po wyj­軼iu z dwo­rca PKP na­le­篡 skr­ci w le­wo w ul. 1 ma­ja, da­lej i嗆 pro­sto ul. Nad­brze­n, trzy­ma­j帷 kurs w kie­run­ku wscho­dnim (20 min.). Sa­mo­ch鏚 za­par­ko­wa mo­積a na nie­utwar­dzo­nym pla­cu, po­這­穎­nym przy ul. Nad­odrza­skiej, na­prze­ciw­ko g堯­wne­go wej­軼ia do za­mku. (ma­pa zam­k闚 wo­je­w鏚z­twa)
LITERATURA


1. M. Chorowska: Zamek jako rezydencja ksi捫璚a na Dolnym 奸御ku...
2. M. Chorowska: Rezydencje 鈔edniowieczne na 奸御ku, OFPWW 2003
3. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
4. I. T. Kaczy雟cy: Zamki w Polsce po逝dniowej, Muza SA 1999
5. L. Kajzer, J. Salm, S. Ko這dziejski: Leksykon zamk闚 w Polsce, Arkady 2001
6. J. Szymczak: Zamki i pieni康ze w 鈔edniowiecznej PolsceWIDOK ZAMKU OD STRONY DAWNYCH OGROD紟


W pobli簑:
Jakub闚 - relikty zamku z XIV w., 12 km
Czerna - zamek z XVI w., przebudowany, 18 km
Siedlisko - ruina bastionowego zamku szlacheckiego z XVI w., 33 km
Chobienia - zamek z XVI w., 34 km
G鏎a - relikty zamku ksi捫璚ego z XIV/XV w., 35 km
Lubin - kaplica zamku ksi捫璚ego z XIV w., 38 km
STRONA G紟NA

tekst: 2004
fotografie: 2011
© Jacek Bednarek